Isidre Rebenaque CruzGaig
   
  Home mediterrani, català amb consciència planetària,
sense sentit patriòtic, llibertari,
coincident amb els plantejaments de l’ecofeminisme.
Crític per naturalesa, lliurepensador, artista multidisciplinari,
pare, cuiner vegetarià, 37 anys d’alimentació vegetariana i
d’opció per la no-violència i la sostenibilitat.
   
  Barcelona 1955. Vivint a Girona.